REKRUTACJA

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH 

PODZIAŁ NA KLASY

REGULAMIN REKRUTACJI

HARMONOGRAM

EGZAMIN WSTĘPNY

KOREKTA ADRESU E-MAIL DO PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW!!!

prawidłowy adres: 

plsp-wyniki@wp.pl

 

 

 

PLSP nie bierze udziału w elektronicznej rekrutacji /do szkół ponadpodstawowych/ przeprowadzanej, przez Biuro Edukacji Warszawskiej!

 

Wszyscy kandydaci do PLSP, którzy będą przesyłali skany dokumentów rekrutacyjnych mailowo /na podany adres e-mail w harmonogramie rekrutacji/, muszą oczekiwać na potwierdzenie złożenia dokumentów - czas do 48 godzin. Jeżeli takiego potwierdzenia Państwo, nie otrzymają, prosimy o niezwłoczny kontakt z sekretariatem szkoły pod nr.: 736 859 234

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

 

Szanowni Państwo!

W związku z licznymi pytaniami, odnośnie zaświadczenia lekarskiego, składanego przez kandydatów do PLSP, w procesie rekrutacji, informujemy, że:

Przepisy tzw. covidowe, wydane dla oświaty, na czas pandemii, pozwalają odejść od wymagalności zaświadczenia lekarskiego w momencie składania dokumentów, na etapie rekrutacji. W/w zaświadczenie będzie wówczas wymagane dla kandydatów, którzy się znajdą na liście zakwalifikowanych do pierwszej klasy PLSP.

Jednocześnie informujemy, że nie ma wzoru druku, na którym może być wydane takie zaświadczenie. Lekarz POZ /Podstawowej Opieki Zdrowotnej/ może je wypisać na recepcie, na zwykłej kartce papieru, może je wydrukować itp. /istotne, aby była, pieczątka lekarza i jego podpis, imię i nazwisko kandydata, data urodzenia, zdrowy/zdrowa i wpis: brak przeciwskazań do kontynuowania nauki w szkole plastycznej.

 

 

WNIOSKI

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE A

WNIOSEK O PRZYJĘCIE B